Dla dzieci

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

W Domu Rozwoju wierzymy, że swoimi trudnymi i niezrozumiałymi dla rodziców zachowaniami dziecko próbuje pokazać im, że doświadcza czegoś trudnego, że z czymś nie umie sobie poradzić i potrzebuje wsparcia. W trakcie spotkań konsultacyjnych psycholog stara się pomóc rodzicom w zrozumieniu, co takiego dzieje się w życiu ich dziecka oraz co mogą zrobić, by być dla niego wsparciem.

 

Na konsultację z psychologiem dzieci i młodzieży zapraszamy rodziców, których niepokoją zachowania lub emocje ich dzieci, a także tych, których dzieci mają trudności w przedszkolu, szkole lub w relacjach z rówieśnikami. Zadane zostanie Wam wiele pytań, by psycholog mógł zrozumieć sytuację Waszego dziecka, a następnie wspólnie będziecie mogli podjąć decyzję, dotyczącą dalszych działań. Psycholog doradzi, czy konieczne jest wykonanie diagnozy, dalsza terapia (indywidualna lub grupowa) albo inny rodzaj wsparcia dla dziecka lub rodziców.

 

Rodziców dzieci poniżej 12 r.ż. zapraszamy na pierwszą konsultację bez dziecka (najlepiej, jeśli obecni będą oboje rodzice/opiekunowie)

 

Rodziców dzieci powyżej 12 r.ż. zapraszamy na pierwszą konsultację wraz z dzieckiem (najlepiej, jeśli obecni będą oboje rodzice/opiekunowi i dziecko).

Kiedy warto wybrać się z dzieckiem na konsultację psychologiczną?

 • Dziecko ma trudności w nauce, nie może się skupić w trakcie zajęć, jego wyniki w nauce nagle się obniżyły
 • Nastrój dziecka uległ zmianie w ostatnim czasie, dziecko jest smutne, miewa wybuchy złości, izoluje się od rodziny i rówieśników
 • Dziecko ma trudności w relacjach koleżeńskich, jest bardzo nieśmiałe, czuje się samotne
 • W domu pojawia się wiele konfliktów z udziałem dziecka
 • Dziecko boi się przebywać bez rodziców, niechętnie się od nich oddala, odmawia chodzenia do przedszkola/szkoły
 • Dziecko nadużywa komputera, tabletu, telefonu komórkowego
 • Dziecko nie radzi sobie z rozwodem rodziców
 • Nastolatek okalecza się

Jak przebiega konsultacja psychologiczna?

By zadecydować o najskuteczniejszej formie pomocy dziecku, konieczne zwykle są 3-4 spotkania konsultacyjne.

 

W trakcie pierwszego spotkania (z rodzicami lub rodzicami i dzieckiem), psycholog poprosi każdego z uczestników spotkania o opowiedzenie, na czym polega zgłaszana przez nich trudność. Następnie zada pytania, dotyczące rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w domu i w szkole, sytuacji rodzinnej i relacji w rodzinie, a także specyfiki zgłaszanego problemu (np. kiedy po raz pierwszy zaobserwowano trudności, w jakich okolicznościach występują objawy).

 

Druga i trzecia wizyta to spotkania psychologa z samym dzieckiem lub nastolatkiem. Przebiega ona w przyjaznej dziecku atmosferze – zwykle jest to zabawa, połączona z rozmową. Terapeuta pozostaje stale uważny na sygnały wysyłane przez dziecko i prowadzi spotkanie tak, by nie poczuło się ono zagrożone lub oceniane.

 

Ostatnia wizyta konsultacyjna to znów spotkanie z samymi rodzicami lub rodzicami oraz dzieckiem (w przypadku nastolatków). W trakcie tego spotkania psycholog podsumuje swoje obserwacje, a także wspólnie z rodziną podejmie decyzję dotyczącą dalszej pomocy dziecku. Na tym etapie psycholog może zalecić psychoterapię indywidualną, grupową, rodzinną, może także poprosić o wykonanie dodatkowych badań lekarskich – wizytę u pediatry, neurologa, psychiatry dziecięcego.

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży prowadzi:

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Psycholog, psychoterapeutka integrująca podejście psychodynamiczne i systemowe.

Psychoterapia indywidualna

Decyzję o podjęciu przez dziecko psychoterapii indywidualnej podejmują rodzice wraz z dzieckiem oraz psychologiem, po odbyciu spotkań konsultacyjnych. Długość procesu terapeutycznego uzależniona jest od wielu czynników - wieku dziecka, zgłaszanych trudności, zaangażowania rodziców - zwykle jest to minimum pół roku.

Jak przebiega psychoterapia indywidualna?

Terapia dostosowana jest do wieku dziecka, oraz przejawianych trudności.

Psychoterapia dzieci poniżej 10 roku życia polega głównie na zabawie, w trakcie której dziecko ma szansę wyrazić swoje uczucia, pokazać co przeżywa, a także nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Bardzo ważnym elementem psychoterapii młodszych dzieci są spotkania z rodzicami (odbywają się zwykle ok. 1 raz w miesiącu). W trakcie tych spotkań psycholog pomaga rodzicom zrozumieć zachowania dziecka, a także wprowadzić zmiany w sposobie komunikacji i wychowania, tak by rodzice mogli wspierać dziecko w poradzeniu sobie z trudnościami.

Psychoterapia nastolatków opiera się głównie na rozmowie. Celem jej jest zrozumienie przez nastolatka motywów, kierujących jego zachowaniem, poznanie swoich potrzeb, a także sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami. W bezpiecznej atmosferze nastolatek ma szansę opowiedzieć o tym, co przeżywa, co dla niego trudne, a także zastanowić się, jak może dokonać zmian.

W trakcie psychoterapii nastolatka, psycholog może zaproponować dodatkowe spotkania z całą rodziną (nastolatek oraz rodzice), mające na celu rozwiązanie pojawiających się w rodzinie konfliktów lub omówienie ważnych dla nastolatka kwestii. Ze względu na zaufanie w relacji nastolatek - psychoterapeuta, psycholog nie spotyka się z rodzicami bez obecności nastolatka.

Obszary zaburzeń, z którymi pracują nasi specjaliści to m.in.:

 

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • ADHD
 • zaburzenia zachowania
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół aspergera)
 • uzależnienia behawioralne (uzależnienie od komputera, telefonu komórkowego)
 • inne trudności emocjonalne i wychowawcze

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzą:

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
akaczynska_big
Pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Psycholog, psychoterapeutka integrująca podejście psychodynamiczne i systemowe.

Psychoterapia grupowa dla nastolatków

Grupa psychoterapeutyczna dla nastolatków skierowana jest do osób w wieku 15-19 lat, które:

 

 • mają trudności w relacjach, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, są nieśmiałe, czują się samotne lub nierozumiane
 • w trudnej sytuacji rodzinnej, przeżywają kryzys związany np. z rozwodem rodziców
 • mają obniżony nastrój, odczuwają dużo lęku
 • przeżywają problemy w szkole (spadek motywacji do nauki, trudności w relacjach z nauczycielami, mobbing ze strony grupy rówieśniczej)
 • poszukują swojej drogi w życiu; nie mogą zdecydować, co chciałyby robić w przyszłości

 

Uczestnictwo w grupie pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi, a także przyczyn przeżywanych trudności.

Jak przebiega terapia grupowa?

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu, trwają półtorej godziny i uczestniczy w nich od 4 do 10 osób.

 

W trakcie terapii grupowej nastolatek ma szansę poznać nowe osoby w swoim wieku, które przeżywają podobne trudności. Spotkania polegają głównie na wspólnej rozmowie - dotyczącej trudnych sytuacji, przeżywanych emocji, relacji z innymi. Co jakiś czas psycholog może zaproponować grupie wykonanie wspólnego zadania. Dzięki uczestnictwu w grupie, nastolatek ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni, jakie wrażenie wywołują jego zachowania i sposób komunikacji, a także doświadczyć bliskich relacji z rówieśnikami.

 

By umożliwić pojawienie się zmian, konieczne jest uczestnictwo w grupie przez minimum pół roku (zwykle jednak jest to dłużej).

 

Liczba uczestników: 4-10 osób.

 

Osoby zainteresowane udziałem w grupie (uczestnik wraz z rodzicami)  zapraszamy na spotkania kwalifikacyjne z psychologiem prowadzącym (50 minut, 80zł). Spotkanie takie umożliwi poznanie osoby prowadzącej, a także wspólne ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy.

Psychoterapię grupową prowadzi:

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Trening umiejętności społecznych

To zajęcia odbywające się w niewielkich grupach, pod okiem doświadczonego psychologa i psychoterapeuty. Zajęcia TUS przeznaczone są zwłaszcza dla dzieci:

 

 • nieśmiałych, mających trudności w relacjach z rówieśnikami
 • z Zespołem Aspregera
 • z ADHD
 • cierpiących na zaburzenia lękowe
 • wykazujących lęk przed nowymi sytuacjami, rozłąką z rodzicami, cierpiących na zaburzenia lękowe
 • mających trudności z dostosowywaniem się do zasad panujących w domu/szkole.

Jak przebiega trening umiejętności społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia odbywające się raz w tygodniu i trwające półtorej godziny. W trakcie zajęć uczestnicy mają szanse na nawiązanie nowych znajomości oraz naukę konkretnych umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Co tydzień na zajęciach poruszany jest inny temat. Na początku jest on dyskutowany w grupie, a następnie uczestnicy ćwiczą daną umiejętności, wykonując zadania, wyznaczone przez prowadzącego (zwykle są to zadania grupowe, czasem również indywidualne). Pod koniec każdych zajęć następuje podsumowanie - rozmowa o tym, czego nowego nauczyli się uczestnicy i jak wykorzystać tę umiejętność na co dzień, czasem mogą pojawić się również krótkie „prace domowe”. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze szacunku i zaufania do uczestników, bez kar i manipulacji. Tematy, pojawiające się na zajęciach to m.in:

 

 • współpraca w grupie
 • dyskutowanie i słuchanie innych
 • rozpoznawanie i wyrażanie w akceptowalny społecznie sposób emocji
 • zauważanie swoich mocnych stron, adekwatne ocenianie swoich umiejętności
 • skupianie uwagi na zadaniach
 • nazywanie i wyrażanie swoich potrzeb
 • rozwiązywanie konfliktów
 • asertywność
 • przestrzeganie zasad

 

Grupy wiekowe: 4-7 lat, 8-12 lat, 12-15 lat

 

Liczba uczestników: 3-8 osób

Treningi umiejętności społecznych prowadzi:

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Coaching dla młodzieży

Jeśli masz 13-19 lat i chcesz odnaleźć swoje mocne strony, zastanowić się, co chciałbyś robić w przyszłości, zdefiniować swoje cele i znaleźć sposoby na ich realizację, a także pokonać swoje lęki i wątpliwości, zapraszamy Cię na sesje coachingowe dla młodzieży. Nasi trenerzy pomogą Ci znaleźć to, co przyniesie Ci radość i satysfakcję.

Coaching dla młodzieży prowadzi:

MA_073571_ms_edit
Coach grupowy i zespołowy oraz trener biznesu, zajmuje się badaniem motywacji.

Reiss School Motivation Profile – indywidualne badanie psychologiczne dla młodzieży

Badanie skierowane jest do osób między 14 a 24 rokiem życia, które nie wiedzą jaką wybrać szkołę lub kierunek studiów, mają bardzo dużo zainteresowań i nie wiedzą co tak naprawdę sprawia im przyjemność, mają kłopoty z organizacją i realizacją planów, chcą poznać swoje słabe i mocne strony.

Najbardziej wnikliwym sposobem szybkiej weryfikacji jest wykonanie profilu motywacyjnego Reiss School Motivation Profile (RSMP). RSMP® nie ocenia i nie wartościuje, a jedynie uświadamia, jakie są kluczowe potrzeby życiowe i pomaga w podjęciu lepszych wyborów.

RSMP® obejmuje przeprowadzenie badania online, obszerny raport oraz 1,5 h spotkania z coachem w celu omówienia wyniku.

Badanie wykonuje:

MA_073571_ms_edit
Coach grupowy i zespołowy oraz trener biznesu, zajmuje się badaniem motywacji.

Zapisz się na wizytę