Dla dzieci i młodzieży

Konsultacja psychologiczna

Na konsultację z psychologiem dzieci i młodzieży zapraszamy rodziców, których niepokoją zachowania lub emocje ich dzieci, a także tych, których dzieci mają trudności w przedszkolu, szkole lub w relacjach z rówieśnikami. Zadane zostanie Wam wiele pytań, by psycholog mógł zrozumieć sytuację Waszego dziecka, a następnie wspólnie będziecie mogli podjąć decyzję, dotyczącą dalszych działań. Psycholog doradzi, czy konieczne jest wykonanie diagnozy, dalsza terapia (indywidualna lub grupowa) albo inny rodzaj wsparcia dla dziecka lub rodziców.

Rodziców dzieci poniżej 10 r.ż. zapraszamy na pierwszą konsultację bez dziecka (najlepiej, jeśli obecni będą oboje rodzice/opiekunowie)

Rodziców dzieci powyżej 10 r.ż. zapraszamy na pierwszą konsultację wraz z dzieckiem (najlepiej, jeśli obecni będą oboje rodzice/opiekunowi i dziecko).

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży prowadzi: Joanna Gruhn-Devantier 

Psychoterapia indywidualna

Na konsultację zapraszamy rodziców zaniepokojonych rozwojem lub funkcjonowaniem dziecka lub nastolatka. Psycholog najpierw spotka się z rodzicami, następnie indywidualnie z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki problemu wspólnie z rodzicami ustalany jest dalszy plan działania- w razie potrzeby psycholog może zaproponować dodatkowe spotkania diagnostyczne lub zaplanowac działania psychoterapeutyczne. Terapia dostosowana jest do wieku dziecka, oraz przejawianych trudności. Obszary zaburzeń, z którymi pracują nasi specjaliści to m.in.: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, ADHD, zaburzenia zachowania, całościowe zaburzenia rozwoju, uzależnienia oraz inne trudności emocjolane i wychowawcze.

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzą:

Joanna Gruhn-Devantier

Aneta Kaczyńska

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa dla dzieci, prowadzona jest w formie Treningu Umiejętności Społecznych – na zajęcia zapraszamy dzieci mające trudności w kontaktach z innymi (nieśmiałe, wycofane), trudności emocjonalne (agresja, płaczliwość), a także dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD, zaburzeń zachowania. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Psycholog dba o przyjazną atmosferę, a dzieci mają szansę na ćwiczenie umiejętności społecznych w praktyce.

Coaching dla młodzieży

Jeśli masz 13-19 lat i chcesz odnaleźć swoje mocne strony, zastanowić się, co chciałbyś robić w przyszłości, zdefiniować swoje cele i znaleźć sposoby na ich realizację, a także pokonać swoje lęki i wątpliwości, zapraszamy Cię na sesje coachingowe dla młodzieży. Nasi trenerzy pomogą Ci znaleźć to, co przyniesie Ci radość i satysfakcję.

Coaching dla młodzieży prowadzi: Iwona Kokoszka

Reiss School Motivation Profile – indywidualne badanie psychologiczne dla młodzieży

Badanie skierowane jest do osób między 14 a 24 rokiem życia, które nie wiedzą jaką wybrać szkołę lub kierunek studiów, mają bardzo dużo zainteresowań i nie wiedzą co tak naprawdę sprawia im przyjemność, mają kłopoty z organizacją i realizacją planów, chcą poznać swoje słabe i mocne strony.

Najbardziej wnikliwym sposobem szybkiej weryfikacji jest wykonanie profilu motywacyjnego Reiss School Motivation Profile (RSMP). RSMP® nie ocenia i nie wartościuje, a jedynie uświadamia, jakie są kluczowe potrzeby życiowe i pomaga w podjęciu lepszych wyborów.

RSMP® obejmuje przeprowadzenie badania online, obszerny raport oraz 1,5 h spotkania z coachem w celu omówienia wyniku.

Badanie wykonuje: Iwona Kokoszka

Zapoznaj się z naszym cennikiem: