Hanna Bem-Wojcieszek

Psycholog i coach, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i International Coaching Community.

Pracuje holistycznie (uwzględniając wszystkie obszary życia), także z ciałem, w zgodzie z wartościami Porozumienia bez przemocy, Rodzicielstwa bliskości i Uważności. Specjalizuje się w pracy z osobami, które są w trakcie ważnych, życiowych zmian (m.in. zmiana pracy, zakładanie rodziny, urodzenie dziecka, powrót do pracy). Pracuje indywidualnie i grupowo – stworzyła i prowadzi: Mam Moc – krąg dla mam z małymi dziećmi, Kobiecą Samopomoc Zawodową – spotkania dla kobiet w trakcie zmiany zawodowej, Coachingową Samopomoc Rodzinną – coaching grupowy dla rodzin. Ścieżkę zawodową zaczynała w marketingu, pracowała zarówno w korporacji jak i w małych firmach. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychologii Procesu.

Dobrze wiem, jak wielkie wymagania stawiają sobie obecnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Pracuję nad urealnieniem tych wymagań. Nad tym, żeby kobiety i mężczyźni docenili siebie, odgrzebali swoje marzenia i przestali przejmować się opinią innych. Żeby uwierzyli w swoje siły i zaczęli krok po kroku dążyć do takiego sposobu życia, jakiego chcą. Prywatnie jestem mamą i żoną. Kocham pić kawę, czytać książki psychologiczne i patrzeć na zieleń.