Agata Borzyszkowska

agata borz

Psycholożka, socjoterapeutka, doktor nauk społecznych, psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie certyfikacji, ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie w Krakowskim Centrum Psychoterapii.

Prowadzi psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Terapeutycznie pracuje z osobami z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nastroju, a także w przypadku osób mających trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

 

Łączy pracę terapeutyczną i naukową. Obecnie w obrębie jej zainteresowań naukowych znajduje się m.in. zagadnienie traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń osobowości.

 

W pracy terapeutycznej korzysta przede wszystkim z modelu terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP – Transference-Focused Psychotherapy).

 

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaje superwizji.