Niskopłatna konsultacja

Niskopłatna konsultacja psychologiczna u psychologa jest spotkaniem z osobą będącą magistrem psychologii rozpoczynającą szkolenie psychoterapeutyczne, która poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Podczas spotkania osoba zgłaszająca się stara się opisać swój problem, cierpienie, które stało się przyczyną zgłoszenia się po pomoc. Konsultacja (jedno lub kilka spotkań) ma na celu określenie natury problemu, zastanowienie się nad najbardziej odpowiednią formą dalszej pomocy lub udzielenie wsparcia „tu i teraz”.

 

Oferta kierowana jest głównie dla osób, którym trudno jest radzić sobie ze stresem, stawiać granice i nawiązywać satysfakcjonujące relacje. Cierpiących na stany lękowe, nerwicę, zaburzenia nastroju, przejawiających trudności z koncentracją, a także cierpiących z powodu żałoby.

Konsultacje prowadzi: