Trening umiejętności społecznych

To zajęcia odbywające się w niewielkich grupach, pod okiem doświadczonego psychologa i psychoterapeuty. Zajęcia TUS przeznaczone są zwłaszcza dla dzieci:

 

 • nieśmiałych, mających trudności w relacjach z rówieśnikami
 • z Zespołem Aspregera
 • z ADHD
 • cierpiących na zaburzenia lękowe
 • wykazujących lęk przed nowymi sytuacjami, rozłąką z rodzicami, cierpiących na zaburzenia lękowe
 • mających trudności z dostosowywaniem się do zasad panujących w domu/szkole.

Jak przebiega trening umiejętności społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia odbywające się raz w tygodniu i trwające półtorej godziny. W trakcie zajęć uczestnicy mają szanse na nawiązanie nowych znajomości oraz naukę konkretnych umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych. Co tydzień na zajęciach poruszany jest inny temat. Na początku jest on dyskutowany w grupie, a następnie uczestnicy ćwiczą daną umiejętności, wykonując zadania, wyznaczone przez prowadzącego (zwykle są to zadania grupowe, czasem również indywidualne). Pod koniec każdych zajęć następuje podsumowanie – rozmowa o tym, czego nowego nauczyli się uczestnicy i jak wykorzystać tę umiejętność na co dzień, czasem mogą pojawić się również krótkie „prace domowe”. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze szacunku i zaufania do uczestników, bez kar i manipulacji. Tematy, pojawiające się na zajęciach to m.in:

 

 • współpraca w grupie
 • dyskutowanie i słuchanie innych
 • rozpoznawanie i wyrażanie w akceptowalny społecznie sposób emocji
 • zauważanie swoich mocnych stron, adekwatne ocenianie swoich umiejętności
 • skupianie uwagi na zadaniach
 • nazywanie i wyrażanie swoich potrzeb
 • rozwiązywanie konfliktów
 • asertywność
 • przestrzeganie zasad

 

Grupy wiekowe: 4-7 lat, 8-12 lat, 12-15 lat

 

Liczba uczestników: 3-8 osób

Treningi umiejętności społecznych prowadzi:

Joanna Gruhn-Devantier
Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej