Psychoterapia indywidualna

Na psychoterapię indywidualną zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zadbać o swój rozwój i lepiej poznać siebie, a także te, które borykają się z problemami natury psychicznej lub kryzysem życiowym. Prowadzimy psychoterapię w podejściach: psychodynamicznym, humanistycznym, poznawczo-behawioralnym, integracyjnym, psychologii procesu oraz systemowym. Jeśli masz wątpliwości, czy potrzebna jest Ci psychoterapia, zapraszamy na 2-3 spotkania konsultacyjne, na których wspólnie z terapeutą zastanowisz się, jakie działania możesz podjąć.

 

Obszary zaburzeń z którymi pracują nasi specjaliści to m.in.:

 

  • Depresja, nerwica, CHAD itp
  • Wypalenie zawodowe, problemy w pracy
  • Problemy w relacjach, związkach, rodzinie
  • Rozstania, żałoba, uczucie smutku

Kto może prowadzić psychoterapię?

W Domu Rozwoju psychoterapię prowadzą wyłącznie psychoterapeuci z pełnymi uprawnieniami oraz doświadczeniem w pracy z pacjentami. Nasi psychoterapeuci posiadają dyplom magistra psychologii lub pedagogiki, są na minimum drugim roku akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego, poddają swoją pracę regularnej superwizji i posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy z pacjentem oraz liczne ukończone staże zawodowe i dodatkowe szkolenia. Wszyscy nasi terapeuci spełniają wymagania do prowadzenia psychoterapii w ramach NFZ.

 

Ponadto w naszym zespole są trzy certyfikowane psychoterapeutki poznawczo-behawioralne, których umiejętności zostały dodatkowo potwierdzone egzaminem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Joanna Gutral, Zofia Kulawik oraz Magdalena Luboradzka)

Jak przebiega psychoterapia?

Przebieg psychoterapii zależy od nurtu, w jakim pracuje psychoterapeuta. W Domu Rozwoju możesz skorzystać z psychoterapii w nurtach:

 

 

Nurt psychodynamiczny

 

Podejście psychodynamiczne wywodzi się z psychoanalizy i polega na zajmowaniu się uczuciami, przeżyciami i wspomnieniami pacjenta po to, by mógł on zrozumieć nieuświadomione przyczyny swoich trudności. W nurcie psychodynamicznym zakłada się, że wgląd (zrozumienie przyczyn swoich postaw, myśli, zachowań) umożliwia człowiekowi większy wpływ na własne życie. Wiele uwagi poświęca się tu wspomnieniom z dzieciństwa, a także relacjom z najbliższymi.

Terapeuta zadaje pytania, dzieli się swoimi obserwacjami na temat pacjenta oraz hipotezami na temat jego funkcjonowania, które później są wspólnie rozważane.

Dla kogo? Dla osób które mają ochotę i gotowość do głębszej refleksji na temat siebie, swojej przeszłości i jej wpływu na obecne życie.

Jak długo? Przeciętny czas trwania procesu terapuetycznego to od roku do dwóch lat.

 

W Domu Rozwoju w podejściu psychodynamicznym pracują:

Z dorosłymi: Małgorzata Kibart, Paulina Tartanus, Agata Sobczak

Z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: Joanna Gruhn-Devantier, Milena Pyra

 

 

Nurt poznawczo-behawioralny

 

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że wszystkie ludzkie zachowania nabywane są w procesie uczenia się. Terapeuci tego nurtu wychodzą z założenia, że uczucia nie są wywoływane przez konkretne sytuacje, ale przez to w jaki sposób o tych sytuacjach myślimy. Pewne przekonania, które ma człowiek, wywołują określone reakcje emocjonalne, które mogą być źródłem objawów (takich jak obniżony nastrój). W trakcie terapii pacjent ma szansę rozpoznać i zweryfikować swoje negatywne przekonania oraz podjąć próby zmiany swoich myśli oraz zachowań.

Terapeuta zadaje pytania, wyznacza prace domowe, pomaga określić cele, a następnie śledzić postępy.

Dla kogo? Dla osób lubiących strukturę i niekoniecznie mających ochotę na bardzo dokładne rozpatrywanie swojej przeszłości, a także takich, które w trakcie terapii chciałyby posiąść konkretne umiejętności.

Jak długo? Zwykle kilkanaście tygodni do roku.

 

W Domu Rozwoju w podejściu poznawczo-behawioralnym pracują:
Joanna Gieldarska
Zofia Kulawik
Joanna Gutral

Joanna Smogorzewska

Magdalena Dziadura

Aleksandra Zasada-Buczkowska

Magdalena Luboradzka

 

Nurt humanistyczno-egzystencjalny

 

Podejście humanistyczno-egzystencjalne zakłada, że działanie człowieka jest motywowane chęcią zaspokajania swoich potrzeb oraz rozwoju. Niezwykle ważna jest tu relacja, tworząca się pomiędzy klientem a terapeutą, bo to ona jest bazą do odkrycia potrzeb klienta i usunięcia ograniczeń, blokujących jego rozwój. Terapeuci humanistyczno-egzystencjalni wierzą, że każdy człowiek posiada zasoby, które mogą umożliwić mu rozwój, a także możliwość zrozumienia siebie i wprowadzenia zmian w swoim życiu.

Terapeuta jest empatyczny, akceptujący i autentyczny. Podąża za klientem, który sam decyduje o poruszanych kwestiach.

Dla kogo? Dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, poszerzyć swoją świadomość, a w terapeucie poszukują równorzędnego partnera do rozmowy.

Jak długo? od kilku miesięcy do kilku lat – zależnie od potrzeb klienta.

 

W Domu Rozwoju w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym pracują:
Magdalena Myślińska
Dominika Drużka

 

 

Nurt systemowy

 

Nurt systemowy zakłada, że każdy człowiek jest elementem systemu (rodzinnego, społecznego) i problemy jednostki nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od tego systemu – tylko w kontekście całego systemu rodzinnego mogą być rozumiane trudności jednej osoby. Praca w tym nurcie może odbywać się podczas spotkań indywidualnych z terapeutą, a także w konfiguracji małżeństwo-terapeuta lub rodzina-terapeuta.

Terapeuta pozostaje neutralny, nie opowiada się po żadnej ze stron, zadaje wiele pytań, może także zachęcać do wykonania różnego rodzaju zadań.

Dla kogo? Dla osób, które chcą zrozumieć funkcjonowanie swojej rodziny i to, jaki wpływ ma ona na ich życie, a także tych przeżywających konflikty w małżeństwie lub na polu rodzice-dziecko.

Jak długo? Od kilku tygodni do roku.

 

W Domu Rozwoju w podejściu systemowym pracuje:
Magdalena Chodorowska-Ciećwierz

 

 

Nurt psychologii procesu

 

Psychologia procesu pomaga radzić się z problemami relacyjnymi, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami, odmiennymi stanami świadomości. Pracuje m.in. w obszarze relacji, świadomości własnego ciała i snów, w kanale świata (funkcjonowanie w grupach i szerzej w świecie).
Psychologia procesu od początku lat ’70 jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod psychoterapeutycznych. Stworzona przez Arnolda Mindella, bazuje na psychologii jungowskiej, czerpie też z psychologii Gestalt, terapii poznawczych, systemowych, teorii komunikacji, a także ze wschodnich tradycji taoistycznych. (na podstawie: Instytut Psychologii Procesu)

Dla kogo? Dla osób, które chcą większej świadomości siebie, świadomości w relacjach i w funkcjonowaniu w świecie. Psychologia procesu pracuje z osobami we wszelkich stanach świadomości, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Jak długo? W zależności od potrzeb klienta – od kilku miesięcy do kilku lat.

 

W Domu Rozwoju w podejściu psychologii procesu pracuje:
Hanna Bem

 

Nurt integracyjny

 

W podejściu integracyjnym łączy się techniki z różnych szkół psychoterapeutycznych. Psychoterapeuta świadomie dobiera techniki pracy do konkretnego pacjenta, jego trudności i celów.

Terapeuta zadaje wiele pytań, by dobrze zrozumieć, z czym przychodzi pacjent. Stawia hipotezy dotyczące funkcjonowania pacjenta, które następnie są wspólnie omawiane. Może proponować zadania lub prace domowe.

Dla kogo? Dla osób, które nie chcą decydować się na pracę terapeutyczną w ramach jednego nurtu, a od terapeuty oczekują elastyczności w rozumieniu ich świata wewnętrznego.

Jak długo? Może wynosić od kilku miesięcy do ok. 2 lat.

 

W Domu Rozwoju w podejściu integracyjnym pracuje:
Aneta Kaczyńska

Psychoterapię indywidualną dorosłych prowadzą:

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
AsiaG_9682-Edit-kopia
Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i motywująca, coach zdrowia.
_DSC3422-Edit-kopia
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwentka Wydziału Psychologii na UW.
Psycholog, psychoterapeutka psychologii procesu, coach.
Psycholog i psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny.
akaczynska_big
Pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Magda Chodorowska
Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta systemowy.
DD2_d
Psycholog, trener, psychoterapeuta humanistyczny.
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS
Psycholog, psychoterapeutka integrująca podejście psychodynamiczne i systemowe.
Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS.
Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS.
Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo- behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapisz się na wizytę