Paweł Kaliniecki

Pawel Kaliniecki Dom Rozwoju

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, magister psychologii zdrowia z niemal dziesięcioletnim doświadczeniem w udzielaniu skutecznego wsparcia psychologicznego (ponad 3900 godzin klinicznych). Absolwent uczelni w Southampton (2018), Reading (2014) oraz Ulster University (2017). Posiadacz Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) nr 904.

Czerpiąc z ugruntowanych naukowo nurtów poznawczych i behawioralnych w psychoterapii, specjalizuje się w leczeniu m.in. zaburzeń lękowych (nadmierne zamartwianie się, fobie, napady paniki i in.), obsesyjno-kompulsyjnych (powracające natrętne myśli i obrazy, przymus wykonywania pewnych czynności), stresu pourazowego, depresji, jak również bezsenności u osób dorosłych i młodzieży.

 

W Domu Rozwoju prowadzi terapię indywidualną online, dostosowując tempo i naturę spotkań do rzeczywistych potrzeb każdego klienta. Pogodny i energiczny terapeuta, zdeterminowany w niesieniu rzeczywistej pomocy. W pracy skupiony na dokładnej identyfikacji problemów, a także wewnętrznych zasobów klienta oraz wyborze optymalnych strategii leczenia. Regularnie korzysta z superwizji oraz podnosi swoje kwalifikacje poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe.

 

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, zdalnej, a także w pracach badawczych i rozwojowych. Tłumacz wielu narzędzi terapeutycznych na język polski. Prowadzi psychoterapię w języku polskim i angielskim.