Psychoterapia indywidualna

Decyzję o podjęciu przez dziecko psychoterapii indywidualnej podejmują rodzice wraz z dzieckiem oraz psychologiem, po odbyciu spotkań konsultacyjnych. Długość procesu terapeutycznego uzależniona jest od wielu czynników – wieku dziecka, zgłaszanych trudności, zaangażowania rodziców – zwykle jest to minimum pół roku.

Jak przebiega psychoterapia indywidualna?

Terapia dostosowana jest do wieku dziecka, oraz przejawianych trudności.

Psychoterapia dzieci poniżej 10 roku życia polega głównie na zabawie, w trakcie której dziecko ma szansę wyrazić swoje uczucia, pokazać co przeżywa, a także nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Bardzo ważnym elementem psychoterapii młodszych dzieci są spotkania z rodzicami (odbywają się zwykle ok. 1 raz w miesiącu). W trakcie tych spotkań psycholog pomaga rodzicom zrozumieć zachowania dziecka, a także wprowadzić zmiany w sposobie komunikacji i wychowania, tak by rodzice mogli wspierać dziecko w poradzeniu sobie z trudnościami.

Psychoterapia nastolatków opiera się głównie na rozmowie. Celem jej jest zrozumienie przez nastolatka motywów, kierujących jego zachowaniem, poznanie swoich potrzeb, a także sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami. W bezpiecznej atmosferze nastolatek ma szansę opowiedzieć o tym, co przeżywa, co dla niego trudne, a także zastanowić się, jak może dokonać zmian.

W trakcie psychoterapii nastolatka, psycholog może zaproponować dodatkowe spotkania z całą rodziną (nastolatek oraz rodzice), mające na celu rozwiązanie pojawiających się w rodzinie konfliktów lub omówienie ważnych dla nastolatka kwestii. Ze względu na zaufanie w relacji nastolatek – psychoterapeuta, psycholog nie spotyka się z rodzicami bez obecności nastolatka.

Obszary zaburzeń, z którymi pracują nasi specjaliści to m.in.:

 

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • ADHD
  • zaburzenia zachowania
  • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół aspergera)
  • uzależnienia behawioralne (uzależnienie od komputera, telefonu komórkowego)
  • inne trudności emocjonalne i wychowawcze

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzą:

Joanna Gruhn-Devantier
Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

Milena Pyra
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Dr n. społecznych, psycholog kliniczny, psychoterapeutka integrująca podejście psychodynamiczne i systemowe.

Zobacz więcej

akaczynska_big
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Zobacz więcej

Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna.

Zobacz więcej

Anna Pankowska
Przyjmuje w poradni: Bielany

Psycholog, psychoterapeutka integracyjna. Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS.

Zobacz więcej

Ksenia Czerwiec
Przyjmuje w poradni: Bielany

Psycholożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Absolwentka Psychologii na SWPS.

Zobacz więcej