Milena Pyra

Doktor nauk społecznych. Specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeutka rodzin, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji, integrująca podejście psychodynamiczne i systemowe. Absolwentka Wydziału Psychologii UW oraz Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia OPTA.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM i Centrum Medyczno-Psychologicznym Mabor. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami psychosomatycznymi oraz chorych somatycznie (cukrzyca typu 1, nieswoiste zapalenia jelit, atopowe zapalenia skóry itp.), a także terapię rodzinną i konsultacje rodzicielskie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.