Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna to spotkanie z lekarzem psychiatrą, przeznaczone dla osób doświadczających zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego. Na konsultację psychiatryczną zapraszamy osoby, potrzebujące leczenia w zakresie m.in.:

 

  • Zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa) 
  • Zaburzeń lękowych (napady lęku panicznego, uogólnione zaburzenia lękowe, fobie) 
  • Zaburzeń osobowości 
  • Zaburzeń snu

Jak przebiega konsultacja psychiatryczna?

W trakcie konsultacji u lekarza psychiatry, przeprowadzi on dokładny wywiad, dotyczący pojawiających się objawów, a także historii życia Pacjenta_tki. 

 

W zależności od postawionego rozpoznania oraz potrzeb i możliwości zgłaszającej się osoby, lekarz zaproponuje odpowiednią formę leczenia farmakoterapeutycznego (dobierając odpowiednie leki) i/lub psychoterapeutycznego (kierując do odpowiedniego specjalisty_tki)

 

Pierwsza konsultacja psychiatryczna trwa 50 minut, każda kolejna 25 minut. 

Konsultacje psychiatryczne prowadzi:

Piotr Jażdżyk
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zobacz więcej