Psychoterapia indywidualna

Na psychoterapię indywidualną zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zadbać o swój rozwój i lepiej poznać siebie, a także te, które borykają się z problemami natury psychicznej lub kryzysem życiowym. Prowadzimy psychoterapię w podejściach: psychodynamicznym, humanistycznym, poznawczo-behawioralnym, integracyjnym, psychologii procesu oraz systemowym. Jeśli masz wątpliwości, czy potrzebna jest Ci psychoterapia, zapraszamy na 2-3 spotkania konsultacyjne, na których wspólnie z terapeutą zastanowisz się, jakie działania możesz podjąć.

 

Obszary zaburzeń z którymi pracują nasi specjaliści to m.in.:

 

  • Depresja, nerwica, CHAD itp
  • Wypalenie zawodowe, problemy w pracy
  • Problemy w relacjach, związkach, rodzinie
  • Rozstania, żałoba, uczucie smutku

Kto może prowadzić psychoterapię?

W Domu Rozwoju psychoterapię prowadzą wyłącznie psychoterapeuci z pełnymi uprawnieniami oraz doświadczeniem w pracy z pacjentami. Nasi psychoterapeuci posiadają dyplom magistra psychologii lub pedagogiki, są na minimum drugim roku akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego, poddają swoją pracę regularnej superwizji i posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy z pacjentem oraz liczne ukończone staże zawodowe i dodatkowe szkolenia. Wszyscy nasi terapeuci spełniają wymagania do prowadzenia psychoterapii w ramach NFZ.

 

Ponadto w naszym zespole są certyfikowani psychoterapeuci, których umiejętności zostały dodatkowo potwierdzone egzaminem

Joanna Gutral,

Zofia Kulawik,

Małgorzata Kibart,

Magdalena Myślińska,

Joanna Smogorzewska,

Magdalena Dziadura,

Monika Wolińska

Izabela Grabowska- Zielińska,

Paweł Kaliniecki

Jak przebiega psychoterapia?

Przebieg psychoterapii zależy od nurtu, w jakim pracuje psychoterapeuta. W Domu Rozwoju możesz skorzystać z psychoterapii w nurtach:

 

 

Psychoterapia psychodynamiczna

 

Podejście psychodynamiczne wywodzi się z psychoanalizy i polega na zajmowaniu się uczuciami, przeżyciami i wspomnieniami pacjenta po to, by mógł on zrozumieć nieuświadomione przyczyny swoich trudności. W nurcie psychodynamicznym zakłada się, że wgląd (zrozumienie przyczyn swoich postaw, myśli, zachowań) umożliwia człowiekowi większy wpływ na własne życie. Wiele uwagi poświęca się tu wspomnieniom z dzieciństwa, a także relacjom z najbliższymi.

Terapeuta zadaje pytania, dzieli się swoimi obserwacjami na temat pacjenta oraz hipotezami na temat jego funkcjonowania, które później są wspólnie rozważane.

Dla kogo? Dla osób które mają ochotę i gotowość do głębszej refleksji na temat siebie, swojej przeszłości i jej wpływu na obecne życie.

Jak długo? Przeciętny czas trwania procesu terapuetycznego to od roku do dwóch lat.

 

W Domu Rozwoju w podejściu psychodynamicznym pracują:

Z dorosłymi:

Małgorzata Kibart,

Joanna Gruhn-Devantier,

Katarzyna Gęsiarz,

Katarzyna Szlichcińska,

Karolina Dudek,

Agnieszka Krawczak,

Agata Borzyszkowska,

Małgorzata Szydlik,

Katarzyna Gęsiarz,

Marta Staszczyk,

Z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

Milena Pyra,

Ksenia Czerwiec

 

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

 

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że wszystkie ludzkie zachowania nabywane są w procesie uczenia się. Terapeuci tego nurtu wychodzą z założenia, że uczucia nie są wywoływane przez konkretne sytuacje, ale przez to w jaki sposób o tych sytuacjach myślimy. Pewne przekonania, które ma człowiek, wywołują określone reakcje emocjonalne, które mogą być źródłem objawów (takich jak obniżony nastrój). W trakcie terapii pacjent ma szansę rozpoznać i zweryfikować swoje negatywne przekonania oraz podjąć próby zmiany swoich myśli oraz zachowań.

Terapeuta zadaje pytania, wyznacza prace domowe, pomaga określić cele, a następnie śledzić postępy.

Dla kogo? Dla osób lubiących strukturę i niekoniecznie mających ochotę na bardzo dokładne rozpatrywanie swojej przeszłości, a także takich, które w trakcie terapii chciałyby posiąść konkretne umiejętności.

Jak długo? Zwykle kilkanaście tygodni do roku.

 

W Domu Rozwoju w podejściu poznawczo-behawioralnym pracują:
Joanna Gieldarska
Zofia Kulawik
Joanna Gutral

Joanna Smogorzewska

Magdalena Dziadura

Jakub Krawczyk

Piotr Cypryański

Zuzanna Wodyk

Wioletta Borowiec

Dominika Grabowska-Wyłupek

Paweł Kaliniecki

Monika Wolińska

Izabela Grabowska-Zielińska

 

 

 

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna

 

Podejście humanistyczno-egzystencjalne zakłada, że działanie człowieka jest motywowane chęcią zaspokajania swoich potrzeb oraz rozwoju. Niezwykle ważna jest tu relacja, tworząca się pomiędzy klientem a terapeutą, bo to ona jest bazą do odkrycia potrzeb klienta i usunięcia ograniczeń, blokujących jego rozwój. Terapeuci humanistyczno-egzystencjalni wierzą, że każdy człowiek posiada zasoby, które mogą umożliwić mu rozwój, a także możliwość zrozumienia siebie i wprowadzenia zmian w swoim życiu.

Terapeuta jest empatyczny, akceptujący i autentyczny. Podąża za klientem, który sam decyduje o poruszanych kwestiach.

Dla kogo? Dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, poszerzyć swoją świadomość, a w terapeucie poszukują równorzędnego partnera do rozmowy.

Jak długo? od kilku miesięcy do kilku lat – zależnie od potrzeb klienta.

 

W Domu Rozwoju w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym pracują:
Magdalena Myślińska
Marlena Kosińska

 

 

Psychoterapia systemowa

 

Nurt systemowy zakłada, że każdy człowiek jest elementem systemu (rodzinnego, społecznego) i problemy jednostki nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od tego systemu – tylko w kontekście całego systemu rodzinnego mogą być rozumiane trudności jednej osoby. Praca w tym nurcie może odbywać się podczas spotkań indywidualnych z terapeutą, a także w konfiguracji małżeństwo-terapeuta lub rodzina-terapeuta.

Terapeuta pozostaje neutralny, nie opowiada się po żadnej ze stron, zadaje wiele pytań, może także zachęcać do wykonania różnego rodzaju zadań.

Dla kogo? Dla osób, które chcą zrozumieć funkcjonowanie swojej rodziny i to, jaki wpływ ma ona na ich życie, a także tych przeżywających konflikty w małżeństwie lub na polu rodzice-dziecko.

Jak długo? Od kilku tygodni do roku.

 

W Domu Rozwoju w podejściu systemowym pracuje:
Magdalena Chodorowska-Ciećwierz

 

 

 

Psychoterapia w nurcie psychologii procesu

 

Psychologia procesu pomaga radzić się z problemami relacyjnymi, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami, odmiennymi stanami świadomości. Pracuje m.in. w obszarze relacji, świadomości własnego ciała i snów, w kanale świata (funkcjonowanie w grupach i szerzej w świecie).
Psychologia procesu od początku lat ’70 jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod psychoterapeutycznych. Stworzona przez Arnolda Mindella, bazuje na psychologii jungowskiej, czerpie też z psychologii Gestalt, terapii poznawczych, systemowych, teorii komunikacji, a także ze wschodnich tradycji taoistycznych. (na podstawie: Instytut Psychologii Procesu)

Dla kogo? Dla osób, które chcą większej świadomości siebie, świadomości w relacjach i w funkcjonowaniu w świecie. Psychologia procesu pracuje z osobami we wszelkich stanach świadomości, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Jak długo? W zależności od potrzeb klienta – od kilku miesięcy do kilku lat.

 

 

Psychoterapia integracyjna

 

W podejściu integracyjnym łączy się techniki z różnych szkół psychoterapeutycznych. Psychoterapeuta świadomie dobiera techniki pracy do konkretnego pacjenta, jego trudności i celów.

Terapeuta zadaje wiele pytań, by dobrze zrozumieć, z czym przychodzi pacjent. Stawia hipotezy dotyczące funkcjonowania pacjenta, które następnie są wspólnie omawiane. Może proponować zadania lub prace domowe.

Dla kogo? Dla osób, które nie chcą decydować się na pracę terapeutyczną w ramach jednego nurtu, a od terapeuty oczekują elastyczności w rozumieniu ich świata wewnętrznego.

Jak długo? Może wynosić od kilku miesięcy do ok. 2 lat.

 

W Domu Rozwoju w podejściu integracyjnym pracuje:
Anna Pankowska

Zofia Żmijewska

Psychoterapię indywidualną dorosłych prowadzą:

Joanna Gruhn-Devantier
Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

AsiaG_9682-Edit-kopia
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i motywująca, coach zdrowia.

Zobacz więcej

_DSC3422-Edit-kopia
Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS .

Zobacz więcej

Małgorzata Kibart
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwentka Wydziału Psychologii na UW.

Zobacz więcej

Magdalena Myślińska (d. Siewierska)
Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny.

Zobacz więcej

Magda Chodorowska
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta systemowy.

Zobacz więcej

Joanna Gutral
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Dr n. społecznych, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

Zobacz więcej

Milena Pyra
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Dr n. społecznych, psycholog kliniczny, psychoterapeutka integrująca podejście psychodynamiczne i systemowe.

Zobacz więcej

Magdalena Dziadura
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS.

Zobacz więcej

Marta Staszczyk
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, absolwentka UW.

Zobacz więcej

Joanna Smogorzewska
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS.

Zobacz więcej

Zofia Żmijewska
Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany

Psycholożka, psychoterapeutka integracyjna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS.

Zobacz więcej

Jakub Krawczyk
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny ze specjalizacją w terapii EMDR

Zobacz więcej

akaczynska_big
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Zobacz więcej

Monika Wolińska
Przyjmuje w poradni: Bielany

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Zobacz więcej

Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna.

Zobacz więcej

Anna Pankowska
Przyjmuje w poradni: Bielany

Psycholog, psychoterapeutka integracyjna. Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS.

Zobacz więcej

Katarzyna Szlichcińska
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Zobacz więcej

Karolina Dudek
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Zobacz więcej

Agnieszka Krawczak
Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholożka, interwentka kryzysowa, psychoterapeutka psychodynamiczna.

Zobacz więcej

Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS.

Zobacz więcej

Agata Borzyszkowska
Przyjmuje w poradni: Online

Dr n. społecznych, psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna

Zobacz więcej

Przyjmuje w poradni: Mokotów

Psycholog, pedagog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS.

Zobacz więcej

Małgorzata Szydlik
Przyjmuje w poradni: Bielany

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna.

Zobacz więcej

Marlena Kosińska
Przyjmuje w poradni: Bielany

Psycholog, psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny.

Zobacz więcej