Agnieszka Krawczak

Aga_Krawczak

Psycholożka, interwentka kryzysowa, psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychodynamicznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Jestem psycholożką, interwentką kryzysową, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, członkiniom Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wykształcenie zawodowe z zakresu psychologii klinicznej zdobyłam kończąc Uniwersytet SWPS w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w szkole Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz podyplomowe studium Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Doświadczenie kliniczne zdobyłam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na całodobowym i dziennym oddziale w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Fundacji Razem, Poradni Zdrowia Psychicznego Psychomedic oraz Instytucie Psychologii Zdrowia.

 

Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapeuty Psychodynamicznego a swoja pracę poddaje regularnej superwizji. Od lat systematycznie wzbogacam swoją wiedzę i poszerzam kompetencje zawodowe biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

 

W pracy z pacjentem najważniejszy jest dla mnie kontakt, współodczuwanie oraz nawiązanie bliskiej i bezpiecznej relacji terapeutycznej. W gabinecie stwarzam przestrzeni, tak aby pacjent w sposób naturalny i swobodny mógł dzielić się swoimi uczuciami, myślami, konfliktami, refleksjami, fantazjami i wspomnieniami. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu, zapewniam przestrzeń do przeżywania emocji, poznawania oraz lepszego rozumienia siebie. Pomagam zyskać wgląd w nieświadome procesy psychiczne, które leżą u podłoża doświadczanych problemów. Ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie, poufność oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta.

 

Pracuje z osobami dorosłymi, powyżej 18 roku życia, które doświadczają cierpienia z powodu: zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń nerwicowych, epizodów depresyjnych i depresji.

 

Poza terapią indywidualną prowadzę interwencje kryzysową, która ma na celu pomóc osobom, które w swoim życiu doświadczyły nagłej i trudnej sytuacji takiej jak: kryzys suicydalny, kryzys powiązany z zamachem samobójczym, kryzys żałoby i utraty, kryzys w sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej, kryzys w sytuacji napaści seksualnej.

 

„Niewyrażone emocje nigdy nie umierają, zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci” – Zygmunt Freud.