Psychoterapia grupowa

Grupa psychoterapeutyczna dla nastolatków skierowana jest do osób w wieku 15-19 lat, które:

 

  • mają trudności w relacjach, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, są nieśmiałe, czują się samotne lub nierozumiane
  • w trudnej sytuacji rodzinnej, przeżywają kryzys związany np. z rozwodem rodziców
  • mają obniżony nastrój, odczuwają dużo lęku
  • przeżywają problemy w szkole (spadek motywacji do nauki, trudności w relacjach z nauczycielami, mobbing ze strony grupy rówieśniczej)
  • poszukują swojej drogi w życiu; nie mogą zdecydować, co chciałyby robić w przyszłości

 

Uczestnictwo w grupie pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi, a także przyczyn przeżywanych trudności.

Jak przebiega terapia grupowa?

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu, trwają półtorej godziny i uczestniczy w nich od 4 do 10 osób.

 

W trakcie terapii grupowej nastolatek ma szansę poznać nowe osoby w swoim wieku, które przeżywają podobne trudności. Spotkania polegają głównie na wspólnej rozmowie – dotyczącej trudnych sytuacji, przeżywanych emocji, relacji z innymi. Co jakiś czas psycholog może zaproponować grupie wykonanie wspólnego zadania. Dzięki uczestnictwu w grupie, nastolatek ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni, jakie wrażenie wywołują jego zachowania i sposób komunikacji, a także doświadczyć bliskich relacji z rówieśnikami.

 

By umożliwić pojawienie się zmian, konieczne jest uczestnictwo w grupie przez minimum pół roku (zwykle jednak jest to dłużej).

 

Liczba uczestników: 4-10 osób.

 

Osoby zainteresowane udziałem w grupie (uczestnik wraz z rodzicami) zapraszamy na spotkania kwalifikacyjne z psychologiem prowadzącym (50 minut, 80zł). Spotkanie takie umożliwi poznanie osoby prowadzącej, a także wspólne ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy.

Psychoterapię grupową prowadzi:

Joanna Gruhn-Devantier

Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany
Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej