Psychoterapia grupowa

Grupa psychoterapeutyczna dla nastolatków skierowana jest do osób w wieku 15-19 lat, które:

 

  • mają trudności w relacjach, w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, są nieśmiałe, czują się samotne lub nierozumiane
  • w trudnej sytuacji rodzinnej, przeżywają kryzys związany np. z rozwodem rodziców
  • mają obniżony nastrój, odczuwają dużo lęku
  • przeżywają problemy w szkole (spadek motywacji do nauki, trudności w relacjach z nauczycielami, mobbing ze strony grupy rówieśniczej)
  • poszukują swojej drogi w życiu; nie mogą zdecydować, co chciałyby robić w przyszłości

 

Uczestnictwo w grupie pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swoich relacji z innymi, a także przyczyn przeżywanych trudności.

Jak przebiega terapia grupowa?

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu, trwają półtorej godziny i uczestniczy w nich od 4 do 10 osób. Grupa ma charakter zamknięty (tzn. po jej rozpoczęciu nie mogą już dołączać nowi uczestnicy).

 

W trakcie terapii grupowej nastolatek ma szansę poznać nowe osoby w swoim wieku, które przeżywają podobne trudności. Spotkania polegają głównie na wspólnej rozmowie – dotyczącej trudnych sytuacji, przeżywanych emocji, relacji z innymi. Co jakiś czas psycholog może zaproponować grupie wykonanie wspólnego zadania. Dzięki uczestnictwu w grupie, nastolatek ma szansę zobaczyć, jak widzą go inni, jakie wrażenie wywołują jego zachowania i sposób komunikacji, a także doświadczyć bliskich relacji z rówieśnikami. W pracy grupowej wykorzystywane będą różne techniki terapeutyczne i psychoedukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem terapii opartej na mentalizacji. 

 

Liczba uczestników: 4-10 osób.

Miejsce: Dom Rozwoju Mokotów, ul. Ksawerów 23

Terminy grupy terapeutycznej dla nastolatków.

Najbliższa grupa terapeutyczna rozpoczyna się 19 października 2022 r.

Spotkania odbywać się będą w każdą środę od godz. 19.00 do 20.30. Od 19 października do końca roku szkolnego 2023 (przerwy zgodnie z kalendarium roku szkolnego – spotkania nie odbywają się w święta, ferie zimowe i inne dni wolne od szkoły) 

Jaki jest koszt psychoterapii grupowej dla nastolatków?

Koszt jednego spotkania to 100 zł.

Opłata ma charakter abonamentowy i uiszczana jest z góry za cały miesiąc kartą, gotówką lub przelewem przed pierwszym spotkaniem w miesiącu.

Opłata nie jest zwracana w przypadku nieobecności na spotkaniach.

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie (uczestnik wraz z rodzicami) zapraszamy na konsultację kwalifikacyjną z psychologiem prowadzącym (50 minut, 150 zł).

 

Spotkanie takie umożliwi poznanie osoby prowadzącej, a także wspólne ustalenie, czy terapia grupowa to odpowiednia formy pomocy. Nie każda osoba uczestnicząca w konsultacjach może zostać zakwalifikowana do grupy – w takiej sytuacji zaproponowane zostaną alternatywne formy pomocy.

 

Konsultacje kwalifikacyjne będą odbywały się do 14.10.2022 lub do wyczerpania miejsc w grupie.

Psychoterapię grupową prowadzą:

Joanna Gruhn-Devantier
Przyjmuje w poradni: Mokotów, Bielany

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz więcej

Przyjmuje w poradni: Bielany

Psycholog, interwentka kryzysowa. Absolwentka Wydziału Psychologii UKSW w Warszawie.

Zobacz więcej