Joanna Gruhn-Devantier

Współzałożycielka Domu Rozwoju, magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji- ukończyła całościowe, 4-letnie, podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Mabor, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

Prowadzi psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Pracuje terapeutycznie z osobami z rozpoznaniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, a także osobami w kryzysie emocjonalnym oraz zgłaszającymi trudności w relacjach. 

 

W pracy z osobami LGBT+ kieruje się wyłącznie aktualną wiedzą naukową, udziela wsparcia także w obszarze pracy nad coming outem oraz skutkami mierzenia się ze stresem mniejszościowym. 

 

Interesuje się psychologią i psychoterapią nie tylko od strony praktycznej, ale także naukowej, zwłaszcza w obszarze badań nad skutecznością współczesnej psychoterapii psychodynamicznej, czynników leczących w psychoterapii, a także problematyki czynników wpływających na rozwój zaburzeń psychicznych. 

 

Zajmuje się psychoedukacją – w ramach współpracy z inicjatywą Zdrowa Głowa tworzy niektóre odcinki podcastu, pisze artykuły psychoedukacyjne, a także prowadzi warsztaty psychologiczne. 

 

Stale rozwija swoją wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. 

 

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej oraz zespołowej.