Joanna Gruhn-Devantier

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji.

Wykształcenie

  • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Mabor (obecnie Dialog), rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
  • Ukończyła pierwszy stopień szkolenia Psychoterapia Oparta na Mentalizacji (MBT).
  • Obecnie w trakcie Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Pracownię Humani.

 

Doświadczenie

  • Odbyła staż kliniczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Osobowości Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
  • Odbyła staż naukowo-badawczy w Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
  • Obecnie pracuje również jako psychoterapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Nowowiejskiego.

 

O mnie

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych i młodzieży w podejściu psychodynamicznym, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii opartej na mentalizacji. Pracuję terapeutycznie z osobami z rozpoznaniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, a także osobami w kryzysie emocjonalnym oraz zgłaszającymi trudności w relacjach.

 

Jestem członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz zespołowej.