Katarzyna Szlichcińska

Jestem psychologiem, absolwentką SWPS w Warszawie i psychoterapeutą psychodynamicznym, po czteroletnim kursie w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Psychoterapię postrzegam jako empatyczną podróż w drodze indywidualnego rozwoju. Naukę rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania. Świadomego kontaktu z emocjami, myślami i ciałem w jednoczesnej uważności na komunikaty nieświadomego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ramach staży w Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS w Warszawie, Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Udzielałam wsparcia psychologicznego w stowarzyszeniu non profit działającym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z depresją, nerwicą. Mającymi problemy w relacjach międzyludzkich. Doświadczających szeroko pojmowanego kryzysu w życiu. Ciepiącymi z powodu cech swojej osobowości.

 

Podwyższam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach.
Pracę poddaję stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

„Psychoterapia to proces, który polega nie tylko na złagodzeniu objawów, ale także na rozwoju wglądu, poczucia sprawstwa, tożsamości, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z afektami siły ego i spójności Ja, zdolności do miłości, pracy i zabawy oraz ogólnego poczucia dobrostanu.” – Nancy McWilliams