Karolina Dudek

Karolina Dudek zdjęcie BIO-1

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychodynamicznym. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia, realizowane na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Biorę udział w szkoleniu psychoterapeutycznym, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale XX Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, w poradni psychologicznej, a także prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 

Udzielam wsparcia osobom dorosłym. Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna zbudowana na zaangażowaniu i otwartości na drugiego człowieka. Zapraszam osoby doświadczające lęku, straty, samotności, wypalenia zawodowego, trudności w budowaniu i trwaniu w relacjach, czy problemów w radzeniu sobie z emocjami.

 

Pracuję w oparciu o kodeks etyczny, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.