Zofia Żmijewska

Zofia dom rozwoju

Psycholożka, psychoterapeutka integracyjna. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Kliniczna (USWPS w Warszawie) ze specjalizacją diagnoza psychologiczna. Ukończyłam drugi rok czteroletniego szkolenia Psychoterapii Systemowej w Szkole Psychoterapii Dialog, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swój warsztat pracy stale doskonale poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, webinarach i konferencjach z obszaru psychoterapii i rozwoju osobistego.

 

Prowadzę psychoterapię integrując różne podejścia. W pracy korzystam z metod psychoterapii systemowej, psychodynamicznej, Gestalt, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), treningów uważności (Mindfulness), terapii schematów oraz porozumienia bez przemocy (NVC) wg Marshalla B. Rosenberga. Gdy widzę taką potrzebę korzystam z narzędzi psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

 

W gabinecie najważniejsze są dla mnie relacja, poczucie bezpieczeństwa i otwartość. Proces terapeutyczny opieram o szacunek dla granic i uważność względem drugiej osoby.

 

Praca indywidualna: Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż. i osobami dorosłymi z różnymi trudnościami w relacjach społecznych i rodzinnych, kryzysach życiowych, szukających swojego miejsca, z objawami psychosomatycznymi oraz z osobami z diagnozą: AD(H)D, spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera), zaburzeniami lękowymi, depresją. Do gabinetu zapraszam również osoby dotknięte wykluczeniem społecznym, dysforią płciową oraz osoby z doświadczeniem migracyjnym.

 

Konsultacje rodzicielskie: Pracuję z rodzicami dzieci i młodzieży (w parze lub indywidualnie), którzy potrzebują wsparcia w tematach wychowawczych. Sesje z opiekun(k)ami odbywają się bez obecności dziecka/dzieci. Rodzice dziecka, które jest u mnie w terapii, będą zapraszani na spotkania w towarzystwie dziecka – w ramach procesu terapeutycznego dziecka.

 

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowej Sekcji Terapii Rodzin PTP. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.