Monika Wasińska

Monika Wasińska - zdjęcie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacji.

Wykształcenie
Ukończyła studia magisterskie na Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

 

Doświadczenie
Odbyła staż kliniczny w Klinice Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Osobowości Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Praca we wrocławskim Centrum Psychoterapii „Rozwiązania Istnieją” oraz Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania

 

O mnie
Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz dla starszej młodzieży (powyżej 16 rż). Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii akceptacji i zaangażowania, terapii schematów i pracy z uważnością.

 

Pracuję terapeutycznie z osobami z rozpoznaniem zaburzeń lękowych (w tym zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i fobie), zaburzeń depresyjnych, zaburzeń osobowości, a także osobami w kryzysie emocjonalnym oraz zgłaszającymi trudności w relacjach.

 

W pracy z pacjentem ważne jest dla mnie profesjonalne, ale i empatyczne podejście do drugiej osoby oraz wykorzystywanie praktyk o udowodnionej naukowo skuteczności. Wierzę, że terapia pozwala przezwyciężać życiowe trudności, a regularna praca przynosi pozytywne, długofalowe zmiany pozwalające nam osiągnąć spokój i spełnienie w życiu, których tak bardzo potrzebujemy.

 

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz zespołowej.