Katarzyna Gęsiarz

DSC_1 (1)

Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kieruję jedną z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami w placówkach oświatowych, a także na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, jak również na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym w Szpitalu Wolskim oraz w licznych organizacjach pozarządowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż. i dorosłymi.