Dominika Krata

Psycholog dzieci i młodzieży, trener umiejętności miękkich, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej i rozwojowej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi także konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Psycholog dzieci i młodzieży, trener umiejętności miękkich, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej i rozwojowej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi także konsultacje wychowawcze dla rodziców. Bliski jest jej nurt humanistyczny, pracuje w oparciu o Porozumienie bez przemocy (NVC), które uczy świadomości emocji i kryjących się pod nimi potrzeb oraz komunikowania się w zgodzie ze sobą i otoczeniem. Ważne jest też dla niej podejście Rodzicielstwa bliskości. Uzupełnia to obecną w swoim życiu praktyką Uważności, która umożliwia większą świadomość tego, co się dzieje w ciele, umyśle i z emocjami, stwarzając dzięki temu przestrzeń do zrozumienia i zmiany.

 

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także rodzicami zdobywała jako psycholog w szkole (Akademia Dobrej Edukacji), poradni Kalm – Centrum Psychoterapii i rozwoju, a także jako terapeuta środowiskowy w Stowarzyszeniu Terapeutów oraz terapeuta i trener TUS w Fundacji Scolar. Pracowała też z dziećmi w wieku przedszkolnym jako psycholog w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkolada” oraz jako asystent terapeuty w Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji Synapsis. Dodatkowo jest koordynatorem projektu Senstywyni.pl (cel projektu: aktywizowanie osób wrażliwych) w ramach, którego współprowadziła spotkania (rozmowy) tematyczne oraz warsztaty rozwojowe (praca z ciałem i ruchem, komunikacja empatyczna w podejściu NVC).

 

Ukończone szkolenia i kursy:

 

● szkolenie wprowadzające oraz pierwszy stopień Dialogu Motywującego
● pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR)
● kurs kwalifikacyjny TZK (Metoda ART – Trening Zastępowania Agresji)
● szkolenie z kształtowania u dzieci i młodzieży kompetencji uniwersalnych oraz warsztaty rozwijające kompetencje z zakresu edukacji włączającej, w tym prowadzenia zajęć włączających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
● praktyczne szkolenie kwalifikacyjne w zakresie procedury i zasad prowadzenia mediacji w podejściu NVC (80h)
● udział w rocznej Szkole Trenerów Warsztatów Umiejętności Psychospołecznych (220 h)
● kurs Breathworks Mindfulness dla Zdrowia (praktyka uważności oraz życzliwości wobec siebie oraz innych)
● podstawowy i zaawansowany kurs analizy ruchu – ‘Laban Bartenieff Movement System (LBMS)’, zawierający elementy psychoterapii tańcem i ruchem