Dorota Bucholc

Psycholożka, psychoterapeutka na 3 roku 4-letniej szkoły psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej INTRA. Ukończyła także w INTRZE roczne szkolenie w ramach Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej. Szkoli się również w 3-letniej szkole terapii traumy metodą Somatic Experiencing.

Szczególnie interesuje się obszarem pomocy w powrocie do zdrowia straumatyzowanemu układowi nerwowemu poprzez naukę samoregulacji i pomoc we wzmacnianiu sprawczości klienta. Tym samym bliska jest jej praca z Osobami doświadczonymi traumą wczesnodziecięcą, przemocą bądź chcącymi się lepiej poznać i odbudować siebie, swoje poczucie własnej wartości, granice psychologiczne i wzmocnić asertywności.

 

  • Ukończyła jednolite studia magisterskie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Psychologia Zdrowia o profilu ścieżki „zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne”.
  • Ukończyła I stopień kursu na interwentkę kryzysową.
  • Ukończyła I stopień trenerki terapii Simontonowskiej dla Osób chorych onkologicznie i ich bliskich.
  • Odbyła staż w szpitalach psychiatrycznych i świątyniach na Sri Lance.
  • Pracowała w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku i na Infolinii Psychoonkologicznej Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
  • Odbyła praktyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
  • Pracowała w Szpitalu Bielańskim na oddziale psychiatrycznym zamkniętym.