Jak działa psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna?

IMG_9029
Julia Szulc
12 czerwca 2024

Na co dzień wiele się dzieje – często jesteśmy w biegu pomiędzy domem a pracą, próbując jednocześnie dopinać deadline’y, spełniać się w roli partnera/partnerki czy ojca/matki i jeszcze chociaż raz na jakiś czas znajdując czas dla siebie. Czasem nachodzą nas myśli: po co to robię, co chcę osiągnąć, gdzie tak naprawdę jest moje miejsce?  Naprzeciw osobom pragnącym lepiej zrozumieć siebie czy poszerzyć swoją samoświadomość wychodzi nurt humanistyczno-egzystencjalny.

 

Geneza i filozofia 

 

Terapia humanistyczno-egzystencjalna, będąca połączeniem idei humanistycznych z egzystencjalnymi, skupia się na znaczeniu wolności jednostki oraz jej odpowiedzialności za własne decyzje i działania. Wyrosła z głębokiego przekonania, że każdy człowiek ma w sobie zasoby do samorealizacji, osiągnięcia pełni swojego potencjału i przezwyciężania życiowych trudności. Jej korzenie sięgają prac Carla Rogersa, Abrahama Maslowa, Rollo Maya i Viktora Frankla, którzy eksplorowali istotę ludzkiej natury i potrzeby rozwijania się na poziomie osobistym. Głównymi wartościami tego nurtu są autonomia i zdolność do samoleczenia, odpowiedzialność i akceptacja – wzmacniane przez terapeutów, wspierających w odkrywaniu własnego potencjału. 

 

Współcześnie 

 

Aktualnie pozostaje ona ważnym nurtem psychoterapii, obok podejść behawioralnego czy psychodynamicznego. Kontynuuje rozwój, integrując nowe techniki i podejścia. Terapeuci pracujący w tym nurcie często korzystają z metod opartych na empatii, akceptacji oraz rozwijaniu samoświadomości. Wspierają pacjentów w poszukiwaniu sensu życia, odkrywaniu własnych wartości i celów oraz rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

 

Jak działa?

 

Terapia humanistyczno-egzystencjalna opiera się na relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i akceptacji. Terapeuci stawiają na empatyczne zrozumienie pacjenta i wierzą, że każdy człowiek posiada w sobie zasoby potrzebne do rozwoju i może wprowadzać zmiany w swoim życiu. Są empatyczni, akceptujący i autentyczni, wspierając klienta w odkrywaniu własnych potrzeb. Kluczową rolę odgrywa tutaj rozwijanie samoświadomości oraz poszukiwanie sensu życia i własnej tożsamości.

 

Co daje? 

 

Podjęcie terapii w danym nurcie może przynieść wiele korzyści, takich jak m.in.:

  • głębsze zrozumienie siebie;
  • większa samoakceptacja;
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami. 

Może także – poprzez eksplorację własnych ceków, wartości i znaczeń – pomóc w odkryciu indywidualnego sensu życia oraz rozwinięciu zdolności do podejmowania autentycznych i odpowiedzialnych decyzji.

 

Do kogo jest skierowana?

 

Terapia humanistyczno-egzystencjalna jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Jest szczególnie korzystna dla osób, które: 

  • Poszukują sensu życia: terapia w danym nurcie może pomóc w poszukiwaniu i odnalezieniu własnej drogi życiowej oraz odkryciu głębszego znaczenia życiowych doświadczeń przez osoby borykające się z pytaniem o sens i cel swojego życia.
  • Chcą rozwijać samoświadomość: terapia humanistyczno-egzystencjalna skupia się na eksplorowaniu własnych myśli, uczuć i doświadczeń oraz rozwijaniu samoświadomości, dzięki czemu klienci mogą lepiej zrozumieć swoje potrzeby, pragnienia i ograniczenia.
  • Poszukują wsparcia w kryzysach życiowych: nurt humanistyczno-egzystencjalny oferuje bezwarunkową akceptację i wsparcie, co jest szczególnie istotne w trudnych momentach życiowych, takich jak: kryzysy emocjonalne, utrata bliskiej osoby czy zmiany życiowe.
  • Chcą rozwijać się i zmieniać: terapia w danym nurcie skupia się na wzroście i rozwoju osobistym. Klienci, którzy chcą pracować nad sobą, zmieniać swoje nawyki czy poglądy, mogą znaleźć w niej wsparcie i inspirację do zmiany.

Zależnie od indywidualnych potrzeb jej czas trwania może wynosić od kilku miesięcy – do kilku lat. 

 

Wyzwania

 

Pomimo licznych korzyści, terapia humanistyczna może również napotykać pewne wyzwania, takie jak trudności z otwarciem się czy konfrontacja z trudnymi emocjami i myślami. Wymaga ona również od klienta zaufania procesowi terapeutycznemu i osobie terapeuty oraz gotowości do pracy nad sobą. Dla niektórych może być też wyzwaniem mierzenie się się z trudnościami życiowymi i zmianą dotychczasowych wzorców myślenia i zachowania. Niemniej, podjęcie tych wyzwań może prowadzić do znaczących zmian w życiu i poprawy samopoczucia.

 

Podsumowanie

 

Psychoterapia w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym oferuje holistyczne podejście do wsparcia emocjonalnego i rozwoju osobistego. Opierając się na zaufaniu, akceptacji i poszukiwaniu sensu życia, terapia ta pomaga pacjentom w odkryciu własnej tożsamości, wartości oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi. W dzisiejszym szybko zmieniającym się i stresującym świecie, wybranie tego nurtu psychoterapii może być świetnym sposobem na znalezienie drogi do pełniejszego i bardziej autentycznego życia.

 

 

 

 

 

 

Psychoterapię humanistyczno-egzystencjalną, ale także psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychoterapię psychodynamiczną i oraz psychoterapię systemową  w Warszawie znajdziesz pod tym LINKIEM.